Meccano ble første gang produsert i 1901. Byggesettet har senere mistet en del av sin prominens, men det er fortsatt, den dag i dag, et lærerikt leketøy. Det markedsføres som et hjelpemiddel for å gjøre barn interesserte i vitenskap og ingeniørkunst.

For å sette sammen settene trenger man enkelt verktøy, som skrutrekkere og små skiftnøkler. Det hele er i så måte en praktisk undervisning i hvordan mekaniske prinsipper, som vipper og gir, fungerer. Mange barn har fått sitt første møte med ingenmecarno_largeiørkunst i praksis gjennom å utforske de ulike komponentene og sammensetningene i nettopp Meccano.

De første settene var nummerert fra størrelse 1 til 6, men fra 1922 ble størrelse 7 den største typen byggesett. Som del av 25-årsjubileet introduserte selskapet farvede modeller. Da fikk man røde og grønne plater. I 1927 blir fargene mørkere. Fra 1934, fikk man i Storbritannia også kjøpe sett i gull og i blått. Disse ble kun laget for innenlandsmarkedet, frem til 1945.

Produksjon i flere forskjellige fabrikker

Byggesettene ble produsert på forskjellige steder i verden, og man kan gjenkjenne små særtrekk fra de forskjellige stedene. Gjenværende gamle sett i Norge kom mest sannsynlig fra fabrikkene i Liverpool, hvor selskapet hadde sitt hovedkvarter i 60 år. Byggesettene ble også produsert i Frankrike, Spania og Argentina. Muligens kan også sett fra Frankrike eller Spania ha funnet veien til Norge. Argentina kan dog ha vært en noe mindre sannsynlig leverandør, gitt distansen.

De største settene var de beste

Alle barn liker vel store pakker, og de største settene var ikke overraskende de gjeveste. Merkingen av disse settene forandrer seg hele tiden, men de største settene ble merket med No.7, L, eller No. 10. Disse ble produsert frem til 1991, og er i dag å anse som sjelden vare. Med disse settene kunne barna bygge kraner så store at de var på størrelse med seg selv.