LEGO var tidlig ute også medleketøystog, og har gjennom tiden utvidet til å bygge ganske store sett som kan kombineres med deres jernbaner. Det har vært en forandring av funksjon gjennom tiden, og det finnes i dag forskjellige systemer.

Første togsett i 1966

Det første togsettet fra LEGO kom i 1966. Dette var et enkelt system, med skubbetog som gikk på blå skinner, uten noen innebygget kilde til strøm. Den første utvidelsen som kom var sett nummer 115. Dette toget hadde en batterikontroll, som først var håndholdt. På senere modeller, fra 1972 og utover, kunne batteriene ( 4.5 V ) plasseres på en av vognene.

Elektrifisertimages (12)e skinner for de litt eldre

Fra 1969 kunne de litt eldre glede seg over elektrifiserte skinner som gikk på nettstrøm, over en 12 V trafo. Begge de to systemene var kompatible med hverandre, og man kunne fritt bygge om eller oppgradere. Skinneavstanden er den samme for begge de to systemene, og størrelsen på 4,5 V-motoren og 12 V motoren er den samme. Siden LEGO har satt utgangspunktet for standardiseringen, var bruken av motorene heller ikke begrenset til å måtte brukes i tog. Man kunne bygge dem inn i det man måtte ønske seg.

Nytt design fra 1980

I 1980 fikk togsett fra LEGO en oppgradering. For det første ble sporene nå grå. Kontrollen ble oppgradert, og fikk et tilkoblet tastebord. Dette gjorde det mulig å styre holdepunkt, skranker og omkoblinger. Detaljnivået på tog og vogner tiltok også. Vinduer på vognene kunne nå åpnes, og man fikk gatebelysning, lamper og lys i kupeene. Hele systemet virket med en elektrisitetsforsyning på 12 V.

9 V-system fra 1991 til 2007

Den siste historiske oppgraderingen kom i 1991. Fortsatt ble størrelsen på togene og vognene vedlikeholdt, men man forandret nå elektrisitetsforsyningen til 9 V. Dette systemet forble i produksjon til 2007.